Tolk och översättare i Sverige


Svenska - Tyska - Svenska

Klaus Wicke
Boda 12
SE-458 91 Färgelanda
Sverige


Telefon: 0046-70-68 69 459


Översättare och tolk sedan 1990
Medlem i SFÖ

Arbetsområden:
  • Miljö
  • Teknik
  • Turism
  • Marknadsföring
  • Livsmedel/Mat
  • Hundsport
Översättningsprogram:
  • Trados
  • Transit
  • Across

Copyright 1996 - 2019 by Sprachmittler-Truu

Page-End, 20-01-2019